Bytové družstvo Austis
Dokumenty ve složkách: Nástěnka
vybor, 13. 7. 2017 11:30, zobrazeno 600 x
Složka: Nástěnka

Dne 20.8.2017 se koná členská schůze Bytového družstva. Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru.

vybor, 13. 7. 2017 10:59, zobrazeno 544 x
Složka: Nástěnka

Vážení vlastníci, 
ve dnech 15. a 17. června bude docházet k prohlídkám bytů. Podrobné informace k prohlídkám bytů naleznete v přiloženém dokumentu.

Výbor BD.

Administrátor, 13. 7. 2017 10:30, zobrazeno 584 x
Složka: Nástěnka

Vážené bytové družstvo,

 

dle zákona o obchodních korporacích (ZOK § 636) mají bytová družstva zákonnou povinnost mít webové stránky. Pokud byste tak neučinili, mohl by přijít finanční postih.

Z tohoto důvodu Vám nabízíme vytvoření těchto stránek s naší přidanou hodnotou, kde Vám pomůžeme na začátku vložit data a popřípadě Vám vysvětlit uživatelské prostředí.

Samozřejmě to není pouze o tom splnit zákonnou povinnost, ale také Vám webové stránky umožňují efektivněji komunikovat s podílníky. Zde naleznou kontakty na správcovskou firmu, pohotovostní služby, výbor atd. Také můžete podílníky informovat o aktuálním dění, plánovaných akcí a konání shromáždění.

V níže uvedeném odkazu se můžete podívat na demo vizualizaci stránek a jejich funkcionality. Stránky jsou uživatelsky přívětivé, jednoduché na ovládání a mají nespočet funkcionalit, které se postupem času budou rozšiřovat.

Odkaz: 

Přihlašovací údaje pro výbor:

  • Jméno: vybor
  • Heslo: demoaustis

 

Webové stránky máme pro naše klienty, jako přidanou hodnotu a z tohoto důvodu jsou stránky zpoplatněné měsíčním paušálem ve výši 150,00 Kč bez DPH na pokrytí režijních nákladů.

V příloze si Vám dovolujeme zaslat objednávku na zmíněné webové stránky. Při Vašem zájmu stáčí objednávku vyplnit a zaslat nám ji. Obratem na to budete kontaktování, abychom ujednali konkrétní podmínky a spustili Vaše webové stránky.

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či připomínek nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem.

Tým společnosti Austis-Real

  AUSTIS-REAL, s.r.o.
  www.austis-real.cz